Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024
  • Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają nasi wychowankowie oraz ich rodzeństwo.
  • Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola , jest złożenie kompletu dokumentów -Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz Umowa o świadczeniu usług dydaktycznych i opiekuńczo wychowawczych.
  • Podpisanie umowy następuje po uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości 400 zł.
Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2021/2022:
 
czesne za I dziecko- 750 zł
czesne za kolejne dziecko- zniżka 650 zł
wyżywienie- 15 zł stawka dzienna
 
Dlaczego warto wybrać przedszkole „Chatka Puchatka 2”?:
 
"Chatka Puchatka 2", ul. Bogdanówka 9:
- Nowoczesny wolnostojący budynek
- Ponadstandardowe warunki,
- Przestronne, jasne, starannie wyposażone sale z kolorowymi łazienkami
- Duża sala lustrzana do zajęć taneczno-sportowych z profesjonalnym nagłośnieniem,
- Wewnętrzna sala zabaw, bogato wyposażona (huśtawki, samochodziki, ślizgawki),
- Bezpieczny plac zabaw, miasteczko ruchu drogowego,
- Własny parking,
- Grupy dostosowane do wieku i potrzeb edukacyjnych dzieci
 -Zajęcia z języka angielskiego i rytmiki w ramach czesnego,
W Przedszkolu „Chatka Puchatka 2” stawiamy na nowoczesność, komfort i profesjonalizm zapewniając:
Fachową i troskliwą opiekę sprawowaną przez doskonale wykwalifikowaną, sprawdzoną kadrę pedagogiczną;
Nowatorskie metody wspierające harmonijny rozwój dziecka;
  Codzienną naukę języka angielskiego;
  Zajęcia z robotyki skierowane na rozwój wyobraźni i myślenia przestrzennego; 
  Bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole;
   Szeroką ofertę zajęć dodatkowych;
Szeroki program imprez dla dzieci;
Jasne, przestronne, bardzo dobrze wyposażone sale zajęć;
Własny, bezpieczny plac zabaw;
Aktywną współpracę z rodzicami i środowiskiem;
Przyjazne ceny czesnego i wyżywienia;
 
ZAPRASZAMY