Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2022/2023:
  • Wpisowe 350 zł - jednorazowa opłata uiszczana przy podpisywaniu umowy, gwarantująca rezerwację miejsca w przedszkolu przez cały okres jej trwania, przeznaczona również na zakup materiałów plastycznych
  • Czesne za miesiąc - 630 zł. W przypadku rodzeństwa wysokość czesnego wynosi 550 zł za każde dziecko.
  • Czesne obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu w godz. 630-1700, ze szczególnym zwróceniem uwagi na edukację językową i artystyczną.
  • Wyżywienie (śniadanie, owocowa przekąska, obiad, podwieczorek) - 14,00 zł. za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu. Dla dzieci z dietą specjalną opłata będzie ustalana indywidualnie z firmą cateringową. 
Opłat dokonujemy do 10-go dnia każdego miesiąca na konto:
Bank Handlowy w Warszawie
72 1030 0019 0109 8530 0043 6588
 
Jednorazowo pobierana jest opłata roczna za ubezpieczenie dzieci NNW (ubezpieczenie jest dobrowolne)