• Interaktywna Podłoga FunFloor Edu stworzona została z myślą o przedszkolach, które kładą nacisk na rozwój swoich podopiecznych w nowoczesny innowacyjny sposób. Specjalny pakiet animacji skierowany do najmłodszych przygotowany został pod kątem edukacji poprzez zabawę. Wyobraźnia dzieci wprowadzona zostają w świat kolorów, dźwięków i przyrody. Poznają zwierzęta, pory roku, liczby oraz instrumenty muzyczne.
 • Interaktywna Podłoga FunFloor Edu w niezwykły sposób rozwija spostrzegawczość i integrację sensoryczną dzieci, ale przede wszystkim ich kreatywność.
 • Doskonały sposób na zaangażowanie dzieci w naukę poprzez zabawę
 • Dzięki podłodze FunFloor dzieci znacznie szybciej uczą się nie tylko pod względem pamięciowym ale również lepiej rozumieją zagadnienia
 • Podłoga FunFloor ma magiczny klimat, ma nieograniczone możliwości, angażuje w zabawę nawet najbardziej nieśmiałe dzieci
"Magiczny dywan" składa się z urządzenia głównego oraz bazy: ćwiczeń, zabaw i gier, które nauczyciel może wykorzystać podczas zajęć lub indywidualnej pracy z dziećmi. Zestaw zabaw i gier jest powiązany z tematyką pracy przedszkola i można z niego korzystać, niezależnie od tego, czy i z jakimi pomocami papierowymi pracuje dana grupa. Gry i zabawy doskonalą różne umiejętności, m.in. małą i dużą motorykę, percepcję wzrokową, pamięć, pomagają dzieciom utrwalić i wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu matematyki, przyrody, czytania.
"Magiczny dywan" może być wprowadzony do przedszkola jako element innowacji i wykorzystywany do zajęć dydaktycznych, ruchowych i terapeutycznych.
ZABAWA
Interaktywna Podłoga FunFloor to nowoczesna forma zabawy, która w magiczny sposób zapewnia połączenie ruchu z wyświetlanym na podłodze obrazem. Zestaw animacji zawiera różnego rodzaju gry i wizualizacje interaktywne. Zabawa polega na zdobyciu jak największej ilości punktów w określonym czasie, omijaniu przeszkód czy łapaniu pojawiających się elementów. Gry zespołowe takie jak np. piłka nożna, cymbergaj, kręgle, bilard, odkrywanie skarbów są główną atrakcją na różnego rodzaju spotkaniach i imprezach urodzinowych. Interaktywna Podłoga FunFloor to doskonała zabawa nie tylko dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ale również dla młodzieży i dorosłych.
EDUKACJA
Interaktywna Podłoga jest również wyjątkowym narzędziem edukacyjnym, wspomagającym rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Specjalny pakiet animacji skierowany do najmłodszych jest przygotowany pod kątem edukacji poprzez zabawę. Dzieci wprowadzone zostają w świat kolorów, dźwięków i przyrody. Poznają m.in. zwierzęta, pory roku, liczby czy też instrumenty muzyczne.
Interaktywna Podłoga w niezwykły sposób rozwija nie tylko spostrzegawczość i integrację sensoryczną ale przede wszystkim kreatywność. Atrakcyjna forma prowadzenia zajęć zachęca dzieci do nauki w ruchu dzięki czemu szybciej przyswajają nowe wiadomości.
ROZWÓJ
Zakład Psychologii Rozwojowej na Uniwersytecie Lubelskim KUL wydał pozytywną opinię o wpływie gier i zabaw proponowanych przez Interaktywną Podłogą FunFloor. Wpływ ten w szczególności dotyczy koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo - słuchowo – ruchowo – językowej (w terapiach logopedycznych), kształceniu umiejętności analizy, syntezy i integracji materiału percepcyjnego, rozwoju orientacji przestrzennej.
Zabawy spełniają funkcję odprężającą – relaksującą, zmniejszającą napięcie mięśniowe, uczą pokazywania emocji w sposób aprobowany społecznie. Program zabaw uwzględnia potencjalność dziecka na poszczególnych etapach rozwoju oraz posiada ogromne możliwości w celach dydaktycznych z zakresu różnych dziedzin wiedzy. 
 
 NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA DYDAKTYCZNE

W pracy dydaktyczno- wychowawczej realizujemy elementy programu wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY.

Program oparty jest na  metodyce nauczania według złożeń Froebla- twórcy oryginalnego systemu metodycznego opartego na zabawowej i zajęciowej samodzielności oraz aktywności dzieci. Wszystko oparte jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej oraz bliższej i dalszej przestrzeni w kontakcie z materiałami, których dostarcza przyroda (dary natury), bogactwami przyrody (dary ziemi). wykorzystywane są również materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne stworzone przez dorosłych dla dzieci. Dziecko nie zawsze samodzielnie natrafi na odpowiednie przedmioty, które w pełni będa służyły jego rozwojowi, dlatego zadaniem dorosłego jest  ich wybór. Zabawki tego typu Froebel nazwał darami. Zabawa DARAMI sprzyja rozwijaniu myślenia matematycznego, wyobraźni przestrzennej, sprawnie wprowadza w świat kształtów, liczb i piękna. Uczy zarówno samodzielnej pracy jak i reguł panujących w grupie. A najważniejsze- daje dzieciom wiele dobrej zabawy!!!

Dary to: wełniane piłeczki, drewniane klocki w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, mozajki, patyczki i pierścienie, punkty ułożone w zestawy i umieszczone w drewnianych pudełkach.

 

 

ZAJĘCIA  Z ELEMENTEM INFORMATYKI z wykorzystaniem monitora multimedialnego

  Nowatorska pomoc dydaktyczna posiada dużą wartość edukacyjną. Przykładami tematów dydaktycznych są warsztaty rysunku, fotografii, pisania czy też arytmetyki. Programy i aplikacje  wspomagają twórczy i poznawczy rozwój dziecka. 

Oprócz walorów edukacyjnych zabawy i zajęcia na monitorze sprawią dzieciom ogromną radość, rozwiną spostrzegawczość i refleks. Po za tym dzieci mają mnóstwo radości a przede wszystkim satysfakcji. 

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W roku szkolnym 2018/2019 w naszym przedszkolu zajęcia dydaktyczne w języku angielskim będą odbywać się codziennie według programu opracowanego i wdrażanego przez NASZYCH NAUCZYCIELI.
 W trakcie zajęć prowadzonych wg AUTORSKICH PROGRAMÓW NASZYCH NAUCZYCIELEK dzieci będą miały możliwość:
 •  poznawania i utrwalania "codziennego słownictwa" w j. angielskim,
 • słuchania i powtarzania zestawu słówek związanych z aktualnie realizowaną tematyką na programowych zajęciach dydaktycznych,
 • podczas codziennych sytuacji edukacyjnych dzieci osłuchują się z językiem angielskim, utrwalą słownictwo poprzez piosenki, rymowanki , oraz gry i zabawy angielskie.
Dlaczego kładziemy nacisk na naukę j. angielskiego w naszym przedszkolu?
Wychodząc na przeciw nowościom, wprowadzamy naukę języka angielskiego poprzez codzienne zabawy, dla wszystkich dzieci uczęszczających do "Chatki Puchatka". W tym celu zatrudniamy osoby z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć i zabaw w j. angielskim.
Głównym założenie. metodycznym jest :
 • powtarzanie słownictwa często i z różnego zakresu tematycznego,
 • poznanego w trakcie zabaw i zajęć ruchowych wzbogaconych piosenkami, rymowankami, prostymi wyliczankami czy wierszykami- wszystko oparte na metodach aktywnych.
 • Dzieci przyswajają język w sposób naturalny, nie mogą odczuć, że się uczą. 
 RYTMIKA
Zajęcia rytmiki oparte są o głównie o uznane metody umuzykalnianiania dzieci: Edwina Gordona, Carla Orffa, Emila Jacques'a Dalcroze'a, Dobrego Startu oraz metodach wspomagających: verbo-tonalnej, ruchu rozwijającym Veroniki Sherborne oraz integracji sensorycznej. Zastosowanie połączonych metod pozwala dzieciom na przyjmowanie muzyki wszystkimi zmysłami i daje możliwość jej zrozumienia i zanurzenia się w nią. Na zajęciach rytmiki dzieci uczą się poczucia rytmu, ilustrowania muzyki ruchem, wyczuwania i obrazowania elementów muzyki. Zajęcia w doskonały sposób kształcą zmysł równowagi i słuchu, a także stymulują właściwą koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe rozwijają umiejętność sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji, stymulują sprawniejsze myślenie. Ponadto mogą być przydatne w wypracowaniu pewnych cech charakteru (np. zdyscyplinowania, poczucia odpowiedzialności, umiejętności pracy w grupie). Zajęcia rytmiki są doskonałym przygotowaniem do przyszłych zajęć baletowych czy tanecznych. Stanowią również oprawę muzyczną do wszystkich uroczystości przedszkolnych. Zajęcia programow odbywają się dwa razy w tygodniu.
 
 
 Ponadto w naszym przedszkolu:
 • Dziecko ma zapewnioną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godz. 630-1700, przez 12 miesięcy w roku,
 • Dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych zgodnie z ofertą zajęć dodatkowych,
 • Przedszkole wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce oraz materiały edukacyjne i papiernicze.
 • Wyjazdy i imprezy organizowane poza terenem przedszkola są dodatkowo płatne i mają charakter fakultatywny.