NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA DYDAKTYCZNE

W pracy dydaktyczno- wychowawczej realizujemy elementy programu wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY.

Program oparty jest na  metodyce nauczania według złożeń Froebla- twórcy oryginalnego systemu metodycznego opartego na zabawowej i zajęciowej samodzielności oraz aktywności dzieci. Wszystko oparte jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej oraz bliższej i dalszej przestrzeni w kontakcie z materiałami, których dostarcza przyroda (dary natury), bogactwami przyrody (dary ziemi). wykorzystywane są również materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne stworzone przez dorosłych dla dzieci. Dziecko nie zawsze samodzielnie natrafi na odpowiednie przedmioty, które w pełni będa służyły jego rozwojowi, dlatego zadaniem dorosłego jest  ich wybór. Zabawki tego typu Froebel nazwał darami. Zabawa DARAMI sprzyja rozwijaniu myślenia matematycznego, wyobraźni przestrzennej, sprawnie wprowadza w świat kształtów, liczb i piękna. Uczy zarówno samodzielnej pracy jak i reguł panujących w grupie. A najważniejsze- daje dzieciom wiele dobrej zabawy!!!

Dary to: wełniane piłeczki, drewniane klocki w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, mozajki, patyczki i pierścienie, punkty ułożone w zestawy i umieszczone w drewnianych pudełkach.

 

ROBOTYKA

Przedszkole POSIADA do własnego użytku komplet klocków LEGO EDUCATION w celu realizowania "warsztatów z robotyki" dla wszystkich dzieci. Nadrzędnym celem zajęć jest nauka poprzez konstruktywną zabawę. Warsztaty odbywają się jeden raz w tygodniu w każdej grupie. Prowadzone są przez instruktora informatyka.
Główne założenia warsztatów:

 • wprowadzenie w fascynujący świat robotyki
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego rozwiązywania problemów
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej
 • rozwijanie zainteresowań technicznych
 • wykorzystanie wiedzy z matematyki

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

W naszym przedszkolu dbamy o wszechstronny rozwój dzieci zgodny z ich wrodzonym potencjałem, dlatego staramy się zauważać i rozwijać zainteresowania naszych wychowanków w sposób atrakcyjny i nowatorski. Zajęcia dydaktyczne wzbogacane są nowoczesnymi środkami dydaktycznymi- tabletami, przy użyciu których dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.

Przedszkolny tablet MIO TAB 3.0 posiada dużą wartość edukacyjną. Zawartość urządzenia podzielona jest na 9 tematów dydaktycznych. Przykładami tematów dydaktycznych są warsztaty rysunku, fotografii, pisania czy też arytmetyki (aplikacje dla dzieci starszych) oraz "Laboratorium malucha" zawierające wiele tematycznie pogrupowanych aplikacji wspomagających twórczy i poznawczy rozwój dziecka. Poszczególne grupy tematyczne to:
 • laboratorium kreatywne
 • laboratorium muzyczne
 • laboratorium kulinarne
 • laboratorium naukowe
 • laboratorium gier

Dodatkową aplikacją jest bardzo zabawna klawiatura muzyczna, czy też ilustrowany audio-słownik.

Oprócz walorów edukacyjnych zabawa z tabletem sprawia dzieciom ogromną radość, rozwija spostrzegawczość, refleks i daje mnóstwo satysfakcji.

  

 

 

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W roku szkolnym 2018/2019 w naszym przedszkolu zajęcia dydaktyczne w języku angielskim będą odbywać się codziennie według programu opracowanego i wdrażanego przez NASZYCH NAUCZYCIELI.
 W trakcie zajęć prowadzonych wg AUTORSKICH PROGRAMÓW NASZYCH NAUCZYCIELEK dzieci będą miały możliwość:
 •  poznawania i utrwalania "codziennego słownictwa" w j. angielskim,
 • słuchania i powtarzania zestawu słówek związanych z aktualnie realizowaną tematyką na programowych zajęciach dydaktycznych,
 • podczas codziennych sytuacji edukacyjnych dzieci osłuchują się z językiem angielskim, utrwalą słownictwo poprzez piosenki, rymowanki , oraz gry i zabawy angielskie.
Dlaczego kładziemy nacisk na naukę j. angielskiego w naszym przedszkolu?
Wychodząc na przeciw nowościom, wprowadzamy naukę języka angielskiego poprzez codzienne zabawy, dla wszystkich dzieci uczęszczających do "Chatki Puchatka". W tym celu zatrudniamy osoby z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć i zabaw w j. angielskim.
Głównym założenie. metodycznym jest :
 • powtarzanie słownictwa często i z różnego zakresu tematycznego,
 • poznanego w trakcie zabaw i zajęć ruchowych wzbogaconych piosenkami, rymowankami, prostymi wyliczankami czy wierszykami- wszystko oparte na metodach aktywnych.
 • Dzieci przyswajają język w sposób naturalny, nie mogą odczuć, że się uczą. 

KUCYK ŁATKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

to cykliczne spotkania z naszym przyjacielem kucykiem Łatką. Dzieci nauczą się jeździć bezpiecznie w siodle, wyćwiczą równowagę oraz nabędą umiejętność nawiązywania kontaktu ze zwierzęciem i opiekowania się nim.

 RYTMIKA
Zajęcia rytmiki oparte są o głównie o uznane metody umuzykalnianiania dzieci: Edwina Gordona, Carla Orffa, Emila Jacques'a Dalcroze'a, Dobrego Startu oraz metodach wspomagających: verbo-tonalnej, ruchu rozwijającym Veroniki Sherborne oraz integracji sensorycznej. Zastosowanie połączonych metod pozwala dzieciom na przyjmowanie muzyki wszystkimi zmysłami i daje możliwość jej zrozumienia i zanurzenia się w nią. Na zajęciach rytmiki dzieci uczą się poczucia rytmu, ilustrowania muzyki ruchem, wyczuwania i obrazowania elementów muzyki. Zajęcia w doskonały sposób kształcą zmysł równowagi i słuchu, a także stymulują właściwą koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe rozwijają umiejętność sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji, stymulują sprawniejsze myślenie. Ponadto mogą być przydatne w wypracowaniu pewnych cech charakteru (np. zdyscyplinowania, poczucia odpowiedzialności, umiejętności pracy w grupie). Zajęcia rytmiki są doskonałym przygotowaniem do przyszłych zajęć baletowych czy tanecznych. Stanowią również oprawę muzyczną do wszystkich uroczystości przedszkolnych. Zajęcia programow odbywają się dwa razy w tygodniu.
 
ZAJĘCIA TANECZNE
Zajęcia taneczne dla naszych wchowanków mają na celu:
 • przygotowanie dzieci do zajęć w grupie,
 • naukę kroków podstawowych z różnych dziedzin tańca (w tym towarzyskiego, ludowego i narodowego)
 • rozpoznawania poszczególnych rytmów 
 • a przede wszystkim dużo zabawy,
 • połączenie świetnej zabawy z nauką podstaw tańca- to priorytet zajęc tanecznych.
Zajęcia prowadzi nasz ulubiony tancerz- p.Rafał !!!
Zajęcia odbywają się w formie radosnej, spontanicznej zabawy z tańcem, przyczyniającym się do pierwszego kontaktu z usystematyzowaną formą ruchu. Poprawiają koordynację ruchową dzieci, rozwijają wyobraźnię przestrzenną, poczucie rytmiczne, pomagają walczyć z wadami postawy, wspomagają fizycznie. Na zajęciach uczymy się el. tańca towarzyskiego, nowoczesnego oraz ludowego i narodowego. P. Rafał pracuje metodą odtwórczo-naśladowczą wplatając elementy improwizacji ruchowej oraz zadania rozwijające wyobraźnię dziecka. Zajęcia dają poczucie sukcesu i akceptacji wszelkich działań, które dziecko podejmuje podczas ćwiczeń. Pomagają konstruktywnie rozładować emocje, a także budują poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za partnera i grupę. Nadrzędnym celem jest WSPANIAŁA ZABAWA 
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, włączone są w realizację edukacji artystycznej.
 
 Ponadto w naszym przedszkolu:
 • Dziecko ma zapewnioną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godz. 630-1700, przez 12 miesięcy w roku,
 • Dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych zgodnie z ofertą zajęć dodatkowych,
 • Przedszkole wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce oraz materiały edukacyjne i papiernicze.
 • Wyjazdy i imprezy organizowane poza terenem przedszkola są dodatkowo płatne i mają charakter fakultatywny.