Zapraszamy wszystkich chętnych do naszego przedszkola „CHATKA PUCHATKA 2” ul. Bogdanówka 9. „Chatka Puchatka 2” to nowoczesny obiekt zaprojektowany i starannie przemyślany specjalnie pod usługi przedszkola, umożliwiający najwyższy poziom opieki i edukacji. Wysoki standard, przestrzenne sale do zabawy i nauki, oddzielna sala do zabaw tanecznych i sportowych, sala do nauki języków obcych, wewnętrzna sala zabaw oraz własny plac zabaw, zapewni komfortowy pobyt dzieci w placówce.
 
 
 
 Nasze atuty:
 • Fachowa i troskliwa opieka sprawowana przez wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • Nowatorskie metody wspierające harmonijny rozwój dziecka,
 • Codzienna nauka języka angielskiego,
 • Bogata baza dydaktyczną,
 • Własny plac zabaw,
 • Szeroka oferta zajęć dodatkowych skierowanych na zainteresowania i uzdolnienia dzieci,
 • Przyjazne otoczenie z zachowaniem zasad bezwzględnego bezpieczeństwa,
 • Aktywna współpraca z rodzicami i środowiskiem,
 • Dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • Przyjazne ceny czesnego i wyżywienia.

 

Ponadto oferujemy:
 • Całodzienną opiekę,
 • Organizację imprez okolicznościowych np. urodziny,
 • Wszystko w przyjaznych cenach z gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług,
 • Przedszkole nasze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomagają wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio, do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzą bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki w atmosferze akceptacji.

 

Nasze zasady są następujące: 
 • zaspokajamy potrzeby dziecka,
 • organizujemy jego aktywność,
 • indywidualizujemy oddziaływanie w zależności od potrzeb i możliwości dziecka,
 • organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych,
 • integrujemy proces wychowania i edukacji.
Stawiamy na nowoczesność i profesjonalizm zapewniając:
 • fachową i troskliwą opiekę sprawowaną przez doskonale wykwalifikowaną, sprawdzoną kadrę pedagogiczną,
 • nowatorskie metody wspierające harmonijny rozwój dziecka,
 • codzienną naukę języka angielskiego,
 • bogatą bazę dydaktyczną,
 • bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • szeroką ofertę zajęć dodatkowych (dodatkowy j. angielski oraz inne języki, karate, taniec, balet, nauka śpiewu, gry na instrumentach),
 • bogaty program imprez dla dzieci,
 • własne, duże, bezpieczne place zabaw,
 • aktywną współpracę z rodzicami,
 • przyjazne ceny czesnego i wyżywienia.

 

Dlaczego warto zapisać dziecko do „Chatki Puchatka”?
 
Zanim wybierzecie Państwo przedszkole dla swojej pociechy, gorąco zapraszamy do Chatki Puchatka 2, gdzie jest możliwość uczestniczenia wraz z dzieckiem w programie adaptacyjnym "Akademia Maluszka", obejmującym zajęcia przedpołudniowe we wtorki i w środy  w godzinach 9.30- 11.30
Najlepszym sposobem poznania przedszkola jest samodzielne doświadczenie rzeczywistości przedszkolnej.
 
 • W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom opiekę i dobrą zabawę od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1700,
 • Dbamy o wszechstronny rozwój przedszkolaków dostosowując metody i formy pracy do możliwości rozwojowych każdego dziecka,
 • Nowatorskie metody nauki i zabawy w przedszkolu skierowane są na aktywność dzieci i dostosowane do ich możliwości rozwojowych oraz wrodzonego potencjału,
 • Zindywidualizowane podejście do każdego dziecka zapewni mu także rozwój zainteresowań i ewentualnych uzdolnień,
 • Pracujemy w oparciu o autorskie programy nauczania oraz programy zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • Kadra Pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolu,
 • Naszym atutem jest miła, domowa i radosna atmosfera pracy, zabawy i nauki,
 • Zapewniamy smaczne i zdrowe posiłki (również dla dzieci ze specjalną dietą). Wszystkie posiłki w naszym przedszkolu są smaczne, świeże oraz zdrowe, dzięki współpracy z profesjonalną firmą zajmującą się ich przygotowywaniem oraz dowożeniem na czas. Posiłki porcjowane i wydawane są w nowocześnie urządzonej przedszkolnej kuchni,
 • Organizujemy liczne imprezy okolicznościowe dla dzieci, rodziców i przyjaciół,
 • Przestronne sale dydaktyczne wyposażone w kolorowe sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjają dobrej zabawie i nauce.
 • Łazienki i toalety przystosowane są dla małych dzieci,
 • Posiadamy własny, bezpieczny plac zabaw na terenie przedszkola wyposażony w sprzęty do zabaw rozwijających aktywność ruchową dzieci,
Najważniejszym celem naszej pracy jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci, poprzez ciekawe zajęcia, spacery, wycieczki, spotkania z interesującymi ludźmi. Wszystko w bezpiecznej i serdecznej atmosferze.
Efektem naszych starannie przemyślanych i przygotowanych działań rozwojowo – dydaktycznych jest fakt, iż „absolwenci” naszego Przedszkola doskonale adaptują się do warunków szkolnych i w znakomitej większości osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Jest to szczególnie istotne w sytuacji obniżenia wieku szkolnego oraz bardzo rozbudowanego materiału, jaki dzieci muszą opanować w pierwszych latach uczęszczania do szkoły.

Nasze Przedszkolaki mają również możliwość wszechstronnego rozwoju przyrodniczego i obcowania z naturą. W ramach projektu "Bliskie spotkania z naturą", prowadzonego w Naszym Przedszkolu, od wiosny bieżącego roku organizowane będą wyjazdy do miejscowości Nowy Staw na terenie Lasów Kozłowieckich. Poznamy piękno przyrody, pojeździmy na kucyku, pobawimy się na łonie natury a całość ukoronujemy piknikiem.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego przedszkola i zapoznania się z naszą bogatą ofertą. Przedszkole można odwiedzać codziennie od 8.00 do 16.00.