„Wystarczy, że dana jest nam szansa byśmy mogli stać tym, czym chcemy”

 

  • Sprawujemy opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu,
  • Wspomagamy i stymulujemy wszechstronny rozwój dzieci poprzez organizowanie i prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu: edukacji umysłowej, artystycznej, ruchowej,
  • Współpracujemy z rodzicami, najbliższym środowiskiem, innymi przedszkolami, instytucjami usługowymi znajdującymi się na naszym osiedlu,
  • Wprowadzamy innowacje pedagogiczne umożliwiające dzieciom nie tylko zapoznanie się z konkretną tematyką, ale dajemy szansę głębszego poznania i zrozumienia problemu w sposób będący dla dzieci atrakcją i urozmaiceniem zajęć,
  • Przygotowujemy dzieci do życia wśród ludzi poprzez naukę pozytywnego myślenia, umiejętności pokonywania trudności i radzenia sobie z niepowodzeniami i ze stresem,
  • Rozwijamy dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość i aktywność twórczą poprzez zabawę oraz codzienne czytanie literatury dziecięcej, słuchanie muzyki, taniec, śpiew,
  • Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 
Nasze hasło to:
„Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty.
Każdy dzień jest nową przygodą”.