Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
  • Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają nasi wychowankowie oraz ich rodzeństwo.
  • Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola , jest złożenie kompletu dokumentów -Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz Umowa o świadczeniu usług dydaktycznych i opiekuńczo wychowawczych (do pobrana w przedszkolu po wznowieniu pracy)
  • Podpisanie umowy następuje po uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości 350 zł.
 
Rekrutacja trwa do końca marca 2020 r.