Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
  • Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają nasi wychowankowie oraz ich rodzeństwo.
  • Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie kompletu dokumentów -Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz Umowa o świadczeniu usług dydaktycznych i opiekuńczo wychowawczych
  • Podpisanie umowy następuje po uiszczeniu opłaty wpisowej.

Dlaczego warto wybrać przedszkole „Chatka Puchatka”?:

"Chatka Puchatka", ul. Kaskadowa 11:
- Przedszkole mieszczące się w wolno stojącym budynku wybudowanym specjalnie na potrzeby przedszkola,
- Przestronne, jasne, starannie wyposażone sale z kolorowymi łazienkami,
- Własny, przestronny plac zbaw,
-16 lat doświadczenia w opiece nad dziećmi.
- Grupy dostosowane do wieku i potrzeb edukacyjnych dzieci
Zajęcia z języka angielskiego i rytmiki w ramach czesnego,

W przedszkolu "Chatka Puchatka” stawiamy na nowoczesność, komfort i profesjonalizm zapewniając:

Fachową i troskliwą opiekę sprawowaną przez doskonale wykwalifikowaną, sprawdzoną kadrę pedagogiczną;

Nowatorskie metody wspierające harmonijny rozwój dziecka;

Codzienną naukę języka angielskiego;

Bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole;

  Szeroką ofertę zajęć dodatkowych;

Szeroki program imprez dla dzieci;

Jasne, przestronne, bardzo dobrze wyposażone sale zajęć;

Własny, bezpieczny plac zabaw;

Aktywną współpracę z rodzicami i środowiskiem;

Wszystko w przyjaznych cenach z gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług.

ZAPRASZAMY