INTERAKTYWNA PODŁOGA FUNFLOOR inaczej MAGICZNY DYWAN

 

 • Interaktywna Podłoga FunFloor Edu stworzona została z myślą o przedszkolach, które kładą nacisk na rozwój swoich podopiecznych w nowoczesny innowacyjny sposób. Specjalny pakiet animacji skierowany do najmłodszych przygotowany został pod kątem edukacji poprzez zabawę. Wyobraźnia dzieci wprowadzona zostają w świat kolorów, dźwięków i przyrody. Poznają zwierzęta, pory roku, liczby oraz instrumenty muzyczne.
 • Interaktywna Podłoga FunFloor Edu w niezwykły sposób rozwija spostrzegawczość i integrację sensoryczną dzieci, ale przede wszystkim ich kreatywność.
 • Doskonały sposób na zaangażowanie dzieci w naukę poprzez zabawę
 • Dzięki podłodze FunFloor dzieci znacznie szybciej uczą się nie tylko pod względem pamięciowym ale również lepiej rozumieją zagadnienia
 • Podłoga FunFloor ma magiczny klimat, ma nieograniczone możliwości, angażuje w zabawę nawet najbardziej nieśmiałe dzieci
"Magiczny dywan" składa się z urządzenia głównego oraz bazy: ćwiczeń, zabaw i gier, które nauczyciel może wykorzystać podczas zajęć lub indywidualnej pracy z dziećmi. Zestaw zabaw i gier jest powiązany z tematyką pracy przedszkola i można z niego korzystać, niezależnie od tego, czy i z jakimi pomocami papierowymi pracuje dana grupa. Gry i zabawy doskonalą różne umiejętności, m.in. małą i dużą motorykę, percepcję wzrokową, pamięć, pomagają dzieciom utrwalić i wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu matematyki, przyrody, czytania.
"Magiczny dywan" może być wprowadzony do przedszkola jako element innowacji i wykorzystywany do zajęć dydaktycznych, ruchowych i terapeutycznych.
ZABAWA
Interaktywna Podłoga FunFloor to nowoczesna forma zabawy, która w magiczny sposób zapewnia połączenie ruchu z wyświetlanym na podłodze obrazem. Zestaw animacji zawiera różnego rodzaju gry i wizualizacje interaktywne. Zabawa polega na zdobyciu jak największej ilości punktów w określonym czasie, omijaniu przeszkód czy łapaniu pojawiających się elementów. Gry zespołowe takie jak np. piłka nożna, cymbergaj, kręgle, bilard, odkrywanie skarbów są główną atrakcją na różnego rodzaju spotkaniach i imprezach urodzinowych. Interaktywna Podłoga FunFloor to doskonała zabawa nie tylko dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ale również dla młodzieży i dorosłych.
EDUKACJA
Interaktywna Podłoga jest również wyjątkowym narzędziem edukacyjnym, wspomagającym rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Specjalny pakiet animacji skierowany do najmłodszych jest przygotowany pod kątem edukacji poprzez zabawę. Dzieci wprowadzone zostają w świat kolorów, dźwięków i przyrody. Poznają m.in. zwierzęta, pory roku, liczby czy też instrumenty muzyczne.
Interaktywna Podłoga w niezwykły sposób rozwija nie tylko spostrzegawczość i integrację sensoryczną ale przede wszystkim kreatywność. Atrakcyjna forma prowadzenia zajęć zachęca dzieci do nauki w ruchu dzięki czemu szybciej przyswajają nowe wiadomości.
ROZWÓJ
Zakład Psychologii Rozwojowej na Uniwersytecie Lubelskim KUL wydał pozytywną opinię o wpływie gier i zabaw proponowanych przez Interaktywną Podłogą FunFloor. Wpływ ten w szczególności dotyczy koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo - słuchowo – ruchowo – językowej (w terapiach logopedycznych), kształceniu umiejętności analizy, syntezy i integracji materiału percepcyjnego, rozwoju orientacji przestrzennej.
Zabawy spełniają funkcję odprężającą – relaksującą, zmniejszającą napięcie mięśniowe, uczą pokazywania emocji w sposób aprobowany społecznie. Program zabaw uwzględnia potencjalność dziecka na poszczególnych etapach rozwoju oraz posiada ogromne możliwości w celach dydaktycznych z zakresu różnych dziedzin wiedzy.

ZAJĘCIA Z EL. INFORMATYKI z wykorzystaniem monitora interaktywnego

 
Nowatorska pomoc dydaktyczna posiada dużą wartość edukacyjną. Przykładami tematów dydaktycznych są warsztaty rysunku, fotografii, pisania czy też arytmetyki. Programy i aplikacje  wspomagają twórczy i poznawczy rozwój dziecka. 
Oprócz walorów edukacyjnych zabawy i zajęcia na monitorze sprawią dzieciom ogromną radość, rozwiną spostrzegawczość i refleks. Po za tym dzieci mają mnóstwo radości a przede wszystkim satysfakcji.
 
NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 
W roku szkolnym 2023/2024 w naszym przedszkolu zajęcia dydaktyczne w języku angielskim będą odbywać się codziennie według programu opracowanego i wdrażanego przez NASZYCH NAUCZYCIELI.
W trakcie zajęć prowadzonych wg AUTORSKICH PROGRAMÓW NASZYCH NAUCZYCIELEK dzieci będą miały możliwość:
 • poznawania i utrwalania "codziennego słownictwa" w j. angielskim, słuchania i powtarzania zestawu słówek związanych z aktualnie realizowaną tematyką na programowych zajęciach dydaktycznych,
 • podczas codziennych sytuacji edukacyjnych dzieci osłuchują się z językiem angielskim, utrwalą słownictwo poprzez piosenki, rymowanki , oraz gry i zabawy angielskie.
Wychodząc na przeciw nowościom, wprowadzamy naukę języka angielskiego poprzez codzienne zabawy, dla wszystkich dzieci uczęszczających do "Chatki Puchatka". W tym celu zatrudniamy osoby z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć i zabaw w j. angielskim.
Głównym założenie. metodycznym jest :
 • powtarzanie słownictwa często i z różnego zakresu tematycznego, poznanego w trakcie zabaw i zajęć ruchowych wzbogaconych piosenkami, rymowankami, prostymi wyliczankami czy wierszykami- wszystko oparte na metodach aktywnych.

Dzieci przyswajają język w sposób naturalny, nie mogą odczuć, że się uczą. 

 

RYTMIKA

"Radość dziecka jest naczelnym celem zajęć muzycznych w przedszkolu i warunkiem jego prawidłowego rozwoju"

Zadania rytmiki w przedszkolu można ująć następująco:

 • rozwijanie umiejętności praktycznych: śpiewu, sprawności ruchowej, gry na instrumentach, a także pewnej umiejętności tworzenia i słuchania muzyki,
 • kreowanie twórczej i aktywnej postawy,
 • wzbogacanie przeżyć i wyobraźni;
 • kształtowanie zdolności współpracy, postaw społecznych i moralnych;
 • dawanie możliwości emocjonalnego przeżywania muzyki (uwaga, wyobraźnia, ogólna wrażliwość emocjonalna, pamięć oraz czynniki specjalne: słuch muzyczny i poczucie rytmu.)
Ruch jest naturalna potrzebą dziecka, towarzyszy wszystkim jego zabawom, wpływa na jego rozwój ogólny i muzyczny. Spośród wszystkich sztuk muzyka jest właśnie tą która wywołuje u dzieci potrzebę ruchu przez oddziaływanie rytmu, zwłaszcza wówczas, gdy jest on szczególnie w utworze eksponowany. Dlatego z ruchem powinno być związanych większość zajęć muzycznych w przedszkolu. Mogą to być zarówno zabawy ze śpiewem, jak również zajęcia powiązane ze słuchaniem muzyki, grą na instrumentach i tworzeniem. Ruch pomaga dziecku przeżyć kompozycję przez odtwarzanie jej rytmu, podkreślenie akcentów muzycznych, dynamiki, zmiany tempa. Mogą to być: zabawy ze śpiewem, opowieści muzyczne, ćwiczenia i zabawy rytmiczne oraz tańce.
 
Ponadto w naszym przedszkolu:
 • Dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych zgodnie z ofertą zajęć dodatkowych,
 • Przedszkole wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce oraz materiały edukacyjne i papiernicze.
 • Dziecko ma zapewnioną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godz. 630-1700, przez 12 miesięcy w roku,
 • Wyjazdy i imprezy organizowane poza terenem przedszkola są dodatkowo płatne i mają charakter fakultatywny.