Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych odpłatnych realizowanych na terenie przedszkola. Przedszkole przygotowało ofertę zajęć dodatkowych dla chętnych. Są to zajęcia, które pomogą w ogólnym rozwoju przedszkolaka, ale również pozwolą na odkrycie zainteresowań. Wszystkie zajęcia z poniższej oferty dopasowane są do wieku i możliwości dzieci, a formy stosowane przez instruktorów, specjalistów pozwalają na wspaniałą naukę nowych umiejętności, zdobywanie wiedzy poprzez twórczą zabawę.

Oferowane zajęcia dodatkowe zgodne są z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

Krótka charakterystyka wybranych zajęć dodatkowych:

BALET- zajęcia kształtują postawę dziecka, równowagę, rozwijają motorykę, koordynację ruchową, wrażliwość muzyczną i poczucie rytmu. Balet rozbudza także wrażliwość na piękno i estetykę ruchu.

KARATE – Instruktor Daniel Iwanek- wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i Europy. Wieloletni propagator zdrowia, sportu, rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Współtwórcai organizator programów „Trzymaj Pion” oraz "Pierwszy krok" kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, organizator Olimpiad Sportowych dla przedszkoli w województwie lubelskim.
W naszym przedszkolu Daniel Iwanek rozpocznie treningi młodych karateków, chcąc zaszczepić w nich zamiłowanie do tej sztuki walki. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o odpowiednio dobrane ćwiczenia dostosowane do wieku dzieci. Aranżowanych będzie dużo zabaw, które wpływają na kompleksowy rozwój psychomotoryczny. Karatecy bawiąc się, jednocześnie nabędą sprawność i umiejętności, które w przyszłości zaowocują wysokim usportowieniem organizmu. Zajęcia realizowane będą w trakcie pracy przedszkola jako zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA ukierunkowana na dziecko, której celem jest:

 • prowadzenie działań profilaktycznych, wśród dzieci najmłodszych prowadzących do zaszczepienia w nich prawidłowych nawyków artykulacyjnych;
 • wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia, połykania i oddychania oraz podjęcie odpowiednich działań;
 • zapobieganie wymowie między zębowej;
 • objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy;
 • usprawnianie kompetencji językowych dziecka;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka;
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny;

INDIVIDUAL SOCCER SKILLS 

Program zajęć sportowych jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. ISS to więcej niż zajęcia sportowe dla dzieci, to również nauka cyfr, kolorów oraz części ciała. 

CELEM PROWADZONYCH ZAJĘĆ JEST:
 • polepszenie ogólnego stanu zdrowia
 • ukulturalnienie fizyczne dziecka
 • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka
 • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji
 • umiejętności pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika
 • popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia
 CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA:
 • radzenie sobie z konfliktami
 • uświadomienie dzieciom ich możliwości
 • znajomość różnych rodzajów ćwiczeń, gier i zabaw
 • rozwijanie naturalnych umiejętności dziecka
 • nauka pokonywania zmęczenia i słabości
 • wszechstronne rozwijanie osobowości
 • wdrażanie zasad zdrowej sportowej rywalizacji i zachowań fair play
 • poszanowanie cudzego mienia.
JĘZYK ANGIELSKI MUSICAL BABIES i MUSICAL ENGLISH
 
Dlaczego wybraliśmy zajęcia metodą Musical Babies?
Muzyka jest nieodzownym elementem naszego życia. Piosenki mają natomiast tę wspaniałą cechę, że „wpadają w ucho”. „Ze względu na tę właśnie cechę zapadania w pamięci piosenki są bardzo ważnym elementem nauczania języka obcego” (Phillips, 1993). To właśnie dlatego powstały zajęcia MUSICAL BABIES i MUSICAL ENGLISH.
Podczas zajęć dzieci poznają piosenki poprzez czynności, jakie do nich wykonują, czyli obrazujące określone słownictwo.
Co więcej, „muzyka i rytm w połączeniu z naśladowaniem, używaniem gestów i ruchu mogą być uznane za najbardziej efektywną metodę nauki języka obcego” (Gooder, 2005). Umuzykalnienie dzieci jest podstawą do późniejszej nauki, gdyż wpływa korzystnie na lateralizację półkul mózgowych. Dzieci, które mają styczność z muzyką, piosenkami i rymowankami radzą sobie lepiej w nauce języków, a także matematyki, czy czytania.
Podczas zajęć dydaktycznych MUSICAL BABIES i MUSICAL ENGLISH dzieci doświadczają jeszcze jednej bardzo ważnej wzajemności określanej mianem PMA (Permanent Memory Aqcuisition), inaczej poznają słowa w sposób trwały. Dzieje się to wówczas kiedy słowa wraz z ich brzmieniem i ich znaczeniem połączone są nierozerwalnie z ruchem, i muzyką w dynamiczny sposób. Dzieci nieświadomie poznają nowe słowa poprzez wykonywane ruchy.

ZAPRASZAMY!

 Powyżej przedstawiona jest oferta wybranych zajęć. W każdym roku szkolnym "wachlarz" zajęć jest różnorodny. Zajęcia wybierane są przez rodziców po uprzednim zaprezentowaniu rodzaju zajęć przez instruktorów. Zajęcia, które najbardziej przypadną dzieciom i ich Rodzicom do gustu rozpoczynają się w październiku danego roku szkolnego.