Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka” jest nowoczesnym przedszkolem, które powstało z myślą  o  dzieciach  -  ich potrzebie zabawy
i nauki w przyjaznej atmosferze. Siedzibą jest wolnostojący obiekt przy ul.Kaskadowej 11 na osiedlu Botanik, wybudowany specjalnie na potrzeby przedszkola. Wszystkie pomieszczenia zostały poddane specjalistycznym kontrolom pod względem wymogów stawianych przez Sanepid oraz wymogów przeciwpożarowych.

 
 
Przedszkole posiada trzy nowocześnie wyposażone sale zabaw oraz pełne zaplecze socjalne. Pomieszczenia przedszkola oraz jego wyposażenie, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Działamy od 1 września 2007 r, na podstawie wpisu do ewidencji szkół niepublicznych Miasta Lublin. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.
 
Posiadamy własny plac zabaw wyposażony w bezpieczny, kolorowy sprzęt sprzyjający wesołej i rozwijającej zabawie na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
Przedszkole nasze pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki w atmosferze akceptacji.
 

 
Nasze zasady są następujące:
 • zaspokajamy potrzeby dziecka,
 • organizujemy jego aktywność,
 • indywidualizujemy oddziaływanie w zależności od potrzeb i możliwości dziecka,
 • organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych
 • integrujemy proces wychowania i edukacji.


Stawiamy na nowoczesność i profesjonalizm zapewniając:
 • fachową i troskliwą opiekę sprawowaną przez doskonale wykwalifikowaną, sprawdzoną kadrę pedagogiczną,
 • nowatorskie metody wspierające harmonijny rozwój dziecka,
 • codzienną naukę języka angielskiego,
 • zajęcia artystyczne: rytmika, tanie
 • bogatą bazę dydaktyczną,
 • bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • szeroką ofertę zajęć dodatkowych (dodatkowy j. angielski oraz inne języki, karate, taniec , balet, nauka śpiewu, gry na instrumentach),
 • bogaty program imprez dla dzieci,
 • własne, duże, bezpieczne place zabaw,
 • aktywną współpracę z rodzicami,
 • przyjazne ceny czesnego i wyżywienia.


Dlaczego warto zapisać dziecko do „Chatki Puchatka”?
 
Zanim wybierzecie Państwo przedszkole dla swojej pociechy, gorąco zapraszamy do Chatki Puchatka, gdzie jest możliwość uczestniczenia wraz z dzieckiem w programie adaptacyjnym, którego celem jest ułatwienie przystosowania się do życia w grupie rówieśniczej. Chętnie zapraszamy do odwiedzania nas w czasie trwania roku szkolnego.
 
 
 
 
Najlepszym sposobem poznania przedszkola jest samodzielne doświadczenie rzeczywistości przedszkolnej.
 • W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom opiekę i dobrą zabawę od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1700.
 • Dbamy o wszechstronny rozwój przedszkolaków dostosowując metody i formy pracy do możliwości rozwojowych każdego dziecka.
 • Nowatorskie metody nauki i zabawy w przedszkolu skierowane są na aktywność dzieci i dostosowane do ich możliwości rozwojowych oraz wrodzonego potencjału.
 • Zindywidualizowane podejście do każdego dziecka zapewni mu także rozwój zainteresowań i ewentualnych uzdolnień.
 • Pracujemy w oparciu o autorskie programy nauczania oraz programy zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Kadra Pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolu.
 • Naszym atutem jest miła, domowa i radosna atmosfera pracy, zabawy i nauki.
 • Wszystkie posiłki w naszym przedszkolu są smaczne, świeże oraz zdrowe (również dla dzieci ze specjalną dietą), dzięki współpracy z profesjonalną firmą zajmującą się ich przygotowywaniem oraz dowożeniem na czas. Posiłki porcjowane i wydawane są w nowocześnie urządzonej przedszkolnej kuchni.
 • Organizujemy liczne imprezy okolicznościowe dla dzieci, rodziców i przyjaciół.
 • Przestronne sale dydaktyczne wyposażone w kolorowe sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjają dobrej zabawie i nauce.
 • Łazienki i toalety przystosowane są dla małych dzieci.
 • Posiadamy własny, bezpieczny plac zabaw na terenie przedszkola wyposażony w sprzęty do zabaw rozwijających aktywność ruchową dzieci.
W ramach projektu "Bliskie spotkania z naturą", prowadzonego w Naszym Przedszkolu, od wiosny organizulemy wyjazdy do pobliskich, atrakcyjnych miejscowości w celu poznania piękna przyrody, zabaw na łonie natury,  a potem.... piknik!
 
Najważniejszym celem naszej pracy jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci, poprzez ciekawe zajęcia, spacery, wycieczki, spotkania z interesującymi ludźmi. Wszystko w bezpiecznej i serdecznej atmosferze.
 
Efektem naszych starannie przemyślanych i przygotowanych działań rozwojowo – dydaktycznych jest fakt, iż „absolwenci” naszego Przedszkola doskonale adaptują się do warunków szkolnych i w znakomitej większości osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Jest to szczególnie istotne w sytuacji obniżenia wieku szkolnego oraz bardzo rozbudowanego materiału, jaki dzieci muszą opanować w pierwszych latach uczęszczania do szkoły.