Naszą nieustanną troską jest dbałość o rodzinną atmosferę
i bezwzględne bezpieczeństwo dzieci.

 

 

 
Opieka nad dziećmi w Chatce Puchatka sprawowana jest w następujący sposób:
  1. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze względem dzieci różnicując je w zależności od ich wieku, potrzeb indywidualnych, środowiskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.
  2. Przedszkole zapewnia opiekę w czasie pobytu dziecka w placówce oraz w trakcie zajęć poza przedszkolem poprzez:
  • dostosowanie ramowych rozkładów dnia do psychofizycznych możliwości dziecka,
  • właściwe wyposażenie wnętrz i urządzenie otoczenia przedszkola,
  • zapewnienie stałej opieki ze strony nauczyciela w czasie wyjść poza teren placówki, zapewnienie opieki wg zasady: jedna osoba dorosła na dziesięcioro dzieci,
  • sprawdzenie i usunięcie zagrożeń przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolu i poza nim.